Responsible Lnstitution:
The Ministry of Health of  the Peoples Republic of China
Sponsor:
China Preventive Medical Association 154, Gulou Xida Jie, Beijing 100027,P.R.China West China School of Public Health Sichuan University 17,Section 3, Renmin Nanlu, Chengdu 610041,P.R.China
Editing:
Editorial Board of Modern Preventive Medicine
Editor-in-Chief:MA Xiao
Vice editor:LI Xiao-song
Editorial office director:YAO Yu-hong
Publishing:
EditorialOffice of Modern Preventive Medicine 17,Section 3,Renmin Nanlu, Chengdu 610041
Overseas Distributor:
China International Book Trading Corporation 35, Chegongzhuang Xilu, Haidian, Beijing 100044, P. R. China
Mail-order:
Editorial Department of Modern Preventive Medicine 17, Section 3, Renmin Nanlu, Chengdu 610041, P. R. China
Tel: (028)85501291 85503354
Fax:(028)85501291
CSSN:ISSN 1003-8507 CN 51-1365/R

  2004 edition 2008 edition pku book Chinese core periodicals; China the source of scientific papers statistical journal (China science core journals); The American chemical abstract (CA) Poland Copernicus index (IC) Russia abstract magazine (AJ) American uri and journal guide (UPD) British international pesticides and biological sciences research center (CABI) beautiful

ZHANG Tian-chen, ZHANG Cheng-feng, XIA Guang-hui, XIE Yun, PAN Huan-hong
2022 17 [3073-3078][Abstract] PDF:1593KB
LIU Yong-peng, ZHANG Jing-jing, REN Yan, TIAN Qing, LIU Hong-qing
2022 17 [3079-3085][Abstract] PDF:1097KB
ZHU Yong-hai*, HUAI Bei, HU Fei-yan, WANG Chun-juan, ZHANG Hui
2022 17 [3090-3095][Abstract] PDF:1055KB
DING Fan*, LIU Wei-chen, YANG Zheng-gui, ZHANG Lu, LI Xiao-long, ZHAO Yi, ZHAO Yu
2022 17 [3101-3105][Abstract] PDF:940KB
CHEN Yi-chen*, ZHAO Yi-jing, YANG Chen, CHEN Hua, QU Xiao-bin, SUN Liang-hong, LI Xiao-pan, CHEN Han-yi, ZHOU Yi, XU Wang-hong
2022 17 [3106-3110][Abstract] PDF:606KB
HUANG Chun-hua*, DING Xin-liang, ZHU Jing-ying, MIAO Guo-zhong, XU Hua-jing, ZHANG Qi
2022 17 [3111-3116][Abstract] PDF:800KB
ZHOU Wan-qing, ZHOU Xin-yi, DU Si-yu, ZHOU Ming
2022 17 [3117-3122][Abstract] PDF:823KB
LV Die-yan*, ZENG Chun-zi, HUANG Jie, LAO Sheng-hui, ZHANG Wei-wei, LIU Yu-fei, CHEN Kun-cai, LI Yan
2022 17 [3123-3129][Abstract] PDF:839KB
WANG Shu, LI Xin-xin, NING Shao-qi, ZHANG Yi, CAO Lei
2022 17 [3148-3153][Abstract] PDF:825KB
WEI Hui-yan, WAN Le-ping, YANG Guang-mei, LIANG Xiao-xiao, DONG Hai-ying, HE Yan
2022 17 [3154-3158][Abstract] PDF:673KB
WANG Xiao-jun*, FU Qian, ZHOU Mei-lan, ZHANG Zheng-Bin, TIAN Dan, REN Xin, WU Gang, LI Yue-Hua
2022 17 [3159-3163][Abstract] PDF:814KB
DENG Ren-dan*, WAN Yang, WANG Gui-hua, GESANG Ping-cuo, GESANG Zhuo-ma, XIONG Hai
2022 17 [3164-3169][Abstract] PDF:922KB
AI Xu-feng*, LI Qiu-sha, WANG Wan-chen, SONG Jia, FAN Cheng-xin, FENG Zhi-qiang, YIN Wen-qiang, MA Dong-ping
2022 17 [3170-3175][Abstract] PDF:844KB
ZHANG Yue*, QIAN Wen-yi, SHAO Jian-wen, LI Tian-xi, CHEN Wei-zhuo, YUAN Jing-wen, SHI Jin-jing, ZHU Jun-yi, YANG Jun-jie
2022 17 [3176-3180][Abstract] PDF:936KB
CHEN Li-jun, DUAN Gui-min, LI Jia-wei, ZHAO Fi-li, WAN Sheng-jie
2022 17 [3187-3192][Abstract] PDF:770KB
XU Li-chun*, ZHUANG Pan-pan, HUANG Yu-xin, ZHANG Xin, LIN Li-yu, HUANG Xiao-jin
2022 17 [3198-3204][Abstract] PDF:952KB
ZHAO Hong, ZHAO Huai-long, YANG Guo-liang, HAN Ying, PAN Jing, ZHAO Bao-tian, LIU Lan-zheng
2022 17 [3205-3209][Abstract] PDF:899KB
LIU Li-qun, ZHAO Zhe, ZHU Dan-yan, ZHANG Meng-fei, XU Bei, ZHANG Min
2022 17 [3210-3215][Abstract] PDF:1966KB
YUAN Xin-xin*,WEI Tao,ZHANG Xu-sheng,LI Zhi-bo,XIONG Huan,SUN Yan-chun,PANG Lin-hong,LI Hai-dong,LIU Wei
2022 17 [3216-3221][Abstract] PDF:910KB
LI Wan-peng*, YIN Wen-qiang, ZHAI Ya, QI Fei, YANG Chun-xiao, LI Qiu-sha, HUANG Dong-mei
2022 17 [3222-3227][Abstract] PDF:1028KB
LI Ai-juan*, PENG Dan-dan, WANG Ye, XU Xiao-jun, XIAO Ni, ZHOU Shao-en, ZHENG Xue-yan, LI Chuan, MENG Rui-lin, LIU Mao-ling
2022 17 [3228-3233][Abstract] PDF:833KB
LIANG Zhang-ye*, ZHOU Yu, YU Lei, LEI Ping-guang, CHEN Ying, YANG Zheng, FANG Yang-chen
2022 17 [3234-3240][Abstract] PDF:1130KB
LUO Juan*, LIU Jun, HUANG Lei, WANG Yun, ZHANG Yun-ju, ZHOU Yi-xia
2022 17 [3241-3245][Abstract] PDF:864KB
LI Yi-xuan, LIU Yang, WEN De-liang
2022 17 [3246-3251][Abstract] PDF:789KB
LIU Jing*, CHEN Yue-qiao, CHEN Qiu-zhi, YU Yi-fan, LIU Ao-nan, ZHENG Wu-yan, LV Wan-ping, GUO Yi-chuan, YANG Yan-fang
2022 17 [3252-3259][Abstract] PDF:900KB